Ny logotyp och grafisk profil

Ny logotyp och grafisk profil

Ny och gammal logotyp

I höstas beslutade årsmötet att ändra föreningens namn till Sofia Gymnastikförening. Namngruppen har under hösten arbetat fram en ny grafisk profil, som beslutades av styrelsen i december 2018. I samband med helgens kickoff och starten av en ny termin lanserar vi nu föreningens nya utseende. 

Läs mer om vår nya logotyp, färger och typografi här.