Styrande dokument

Stadgar

Sofia GF’s stadgar följer Riksidrottsförbundets mall för idrottsföreningar och är senast reviderade på årsmötet 2017-09-28, samt uppdaterade 2019-02-18 för att spegla namnändringen från Sofiaflickorna till Sofia Gymnastikförening.

Värdegrund

Sofia Gymnastikförenings värdegrund ska vara en vägledning hur våra medlemmar ska vara mot varandra, vad som gäller vid föreningens aktiviteter samt vad medlemmarna kan förvänta sig av föreningen.

Riktlinjer och dokument

Föreningens riktlinjer innehåller anvisningar och rekommendationer om hur värdegrunden ska uppnås, dessa är:

Utöver riktlinjerna har vi även dessa dokument som stöd.