Historia

Gymnastikföreningen Sofiaflickorna grundades 1936 av Maja Carlquist, gymnastikdirektör vid Sofia folkskola på Södermalm i Stockholm. Som kontrast till den etablerade, mer militäriska Ling-gymnastiken karaktäriserades Sofiaflickornas gymnastik av avspända och rytmiska rörelser utan musik.

Föreningens uppvisningstrupp turnerade intensivt i Europa och Nordamerika 1940-talet och framåt och blandningen av dans, hoppreps- och redskapsprogram väckte stor uppmärksamhet och beundran.

Under 1980-talet började föreningen tävla och hade stora framgångar på nationella mästerskapstävlingar under 90-talet.

Även om verksamheten med åren utvecklats från uppvisningsgymnastik till modern truppgymnastik, lever uppvisningstraditionen fortfarande kvar i föreningen – både i juluppvisningar och i det årliga Sofiamästerskapet, en tävling i gymnastik, show och glädje.

För att spegla dagens verksamhet bytte föreningen 2018 namn till det mer inkluderande Sofia Gymnastikförening.

Ur arkivet

Här nedan hittar ni filmer från Sofia GF’s snart 90-åriga historia.

Sofiaflickorna och Maja Carlquist framför Stadshuset, 1940-tal. Copyright K.W Gullers/Nordiska museet.
Sofiaflickorna och Maja Carlquist framför Stadshuset, 1940-tal.