Ledare

Att vara ledare i Sofia GF är ett roligt, givande och samtidigt ansvarsfullt uppdrag. Som ledare tar du ansvar för att planera och genomföra träningar av god kvalitet. Till din hjälp finns mallplaneringar och inspirationsmaterial samt stöd av föreningens anställda. Du som ledare ska även se till att varje enskild gymnast får möjlighet att utvecklas efter sin egen förmåga.

Vi har olika ledarroller i våra grupper: 

  • Ledare: ledare över 18 år med utbildning från Gymnastikförbundet 
  • Assistent: ledare över 18 år utan utbildning från Gymnastikförbundet
  • Huvudledare: kontaktperson 
  • Friståendetränare: ledare med ansvar för friståendeträningen 
  • Ungdomsledare: ledare under 18 år 

Som ledare får man utbildning internt och efter behov även från Gymnastikförbundet. Alla ledare erbjuds arvode baserat på utbildningsnivå.

Den som blir ledare eller assistent i en grupp får förtur för sitt barn att börja träna hos oss.