Medlem

Sofia Gymnastikförening är en av Stockholms största gymnastikföreningar. Huvudverksamheten är truppgymnastik och vi erbjuder träning för alla från 5 års ålder och uppåt. I Sofia GF får alla delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar genom träningar, tävlingar, uppvisningar och sociala aktiviteter. Vi tränar i skolsalar på Södermalm och söderort samt i Stockholms specialhallar för truppgymnastik. 

Föreningen har två sektioner:

 • Träningssektionen där man tränar gymnastik för att träna
 • Tävlingssektionen där man tränar gymnastik för att tävla

Våra yngsta gymnaster tillhör alla träningssektionen och från 7 års ålder får gymnasten själv välja om hen vill träna och tävla eller träna utan att tävla. Våra grupper är indelade efter ålder och i de äldre tävlingsgrupperna även efter kunskapsnivå. I alla grupper ingår truppgymnastikens tre grenar hopp, matta och fristående.

Val av sektion görs under vårterminen inför kommande läsår genom att svara på en enkät. Detta innebär att sammansättningen av gymnaster i våra grupper kan variera mellan åren. 

Målet är att gymnasterna ska vara aktiva på sin egen kunskaps- och ambitionsnivå för att främja den enskilde gymnastens utveckling både som gymnast och individ. Enligt Gymnastikförbundets riktlinjer sker ingen indelning efter kön. 

Träningssektion

I träningssektionen tränar gymnaster i alla åldrar gymnastik utan att tävla. Rörelseglädje och gemenskap står i fokus, och man tränar en eller två gånger i veckan utifrån mallplaneringar som är framtagna för rättvis och lika träning i alla föreningens grupper.

Gymnastiken är allsidig, varierande och lekfull och utgår från gymnasternas individuella förutsättningar. Här skapas grunden för ett aktivt liv samt fysisk, social och mental utveckling.

I träningssektionen ingår även vår grupp inom träningskonceptet för personer med funktionsnedsättning Alla kan gympa samt gruppträning inom funktionell styrketräning för vuxna och ungdomar över 16 år. 

Tävlingssektion

I tävlingssektionen tränar gymnaster från 7 års ålder för att tävla. Vid träningar två gånger i veckan tränar grupperna redskap och fristående i kombination. Vid träning tre gånger i veckan har grupperna två redskapsträningar och en separat friståendeträning. 

Gymnaster som väljer tävlingsgrupp tävlar inom alla tre grenar.

Samarbete

Sofia GF är en ideell förening som drivs av och med våra medlemmar. I dokumentet nedan har vi sammanfattat våra förväntningar på ledare, gymnaster och vårdnadshavare. Genom att samarbeta blir vi bättre!

Terminsavgift och försäkringar​

Terminsavgiften baseras på antalet träningstimmar per vecka samt innefattar även medlemsavgift och licensavgift, dvs. den försäkring som gäller under träning och tävling samt vid resor till och från träning och tävling. Medlemsavgiften betalas på vårterminen, licensen på höstterminen.

 • Grundavgift/termin för träningslag: 950 kr
 • Grundavgift/termin för tävlingslag: 1000 kr
 • Timavgift/timme: 220 kr
 • Licenskostnad: 200 kr för träningsgrupp och 225 kr för tävlingsgrupp
 • Medlemsavgift: 100 kr

Exempel terminsavgift (hösttermin) för gymnast i träningsgrupp som tränar 1,5 h/vecka: Grundavgift 950 kr + timavgift 330 kr (220 x1,5) + licens 200 kr = 1480 kr

Om olyckan skulle vara framme och sjukvård behöver uppsökas ansvarar vårdnadshavaren för att anmäla skadan till försäkringsbolaget. 

Åldersindelning och träningsmängd

Våra gymnaster tränar enligt nedanstående åldersindelning och träningsmängd. Observera att detta är vad vi har i ambition att erbjuda. Variationer i utbudet kan förekomma beroende på vilka halltider föreningen får samt hur ledarbemanningen ser ut.

 • Knattegymnast: 5-6 år, tränar 1h/vecka 
 • Minigymnast: 7-8 år, tränar 1-2 dagar/vecka, 1,5-4h/vecka. 
 • Miniorgymnast: 9-12 år, tränar 1-3 dagar/vecka, 2-8h/vecka
 • Ungdomsgymnast: 13-15 år, tränar 1-3 dagar/vecka, 2-9h/vecka 
 • Juniorgymnast: 16+ år, tränar 1-3 dagar/vecka, 2-9h/vecka
 • Vuxengymnastik: 18+ år, tränar 1-2 dagar/vecka, 3-6h/vecka
 • Alla kan gympa: 1h/vecka 
 • Styrketräning för vuxna: 1h/vecka 

Utöver den ordinarie träningen arrangerar föreningen tema- och lovträningar samt läger.