Styrelse och årsmöte

Föreningen håller årsmöte i september och vid detta fastställs bl.a. verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår, samt att styrelse väljs.

Styrelse

Sofia Gymnastikförenings styrelse 2023-2024 består av följande ledamöter (från vänster i bilden nedan):

  • Maria Thermaenius, ledamot
  • Miriam Alsafadi Larsson, ledamot
  • Clara Skjönberg Zahui, ledamot
  • Anna Sundin, ordförande
  • Ann-Charlotte Geijer, ledamot
  • Annette Falk Jonsson, ledamot
  • Emelie Falk, ledamot

Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelser