Sofiabladet december 2018

Årets sista Sofiablad är nu publicerat med nyheter från föreningen samt information inför nästa termin.