Höstterminen 2024 

Höstterminen 2024 

Arbetet med höstens grupper är igång och intresset för att bli medlem hos oss är högt. Här hittar du samlad info om arbetet inför höstterminen samt info om hur du blir medlem hos oss. All info gällande höstens grupper och bokning kommer att skickas ut via mail inför. 

Terminsstart hösten 2024 är under vecka 35.
Våra äldre tävlingslag ges möjlighet att starta terminen tidigare. 

Redan medlem 
Under april har en gymnastenkät gått ut till gymnaster födda 2017 och tidigare. Senast 1 maj ska enkäten besvaras. Enkäten ligger till grund för hur höstens grupper kommer se ut. Info om grupp och föreningens träningsschema kommer att mailas ut i juni. 

Gymnaster som tillhör Knatte och Mini till hösten kommer att boka in sig på önskad grupp, ni bokar då in er på en dag och tid som passar. Eventuella önskemål om kompisar att gå i samma grupp som, ansvarar ni för genom att boka in er i samma grupp. 

Bokningen öppnar i juni och medlemmar har förtur fram till 15 augusti innan vi öppnar upp för nya. 
Info från er huvudledare gällande terminstart kommer att skickas ut inför terminsstart i augusti.

  • April: Besvara enkäten (gäller ej Knattegymnaster)
  • Juni: Höstens föreningsschema mailas ut och ni ser kommande grupp i Sportadmins medlemsapp. Ev gruppbyten görs i kontakt med kansliet. Byten görs i mån av plats senast 15 augusti.
  • Juni: Bokningen öppnar för Mini och Knatte (befintliga medlemmar)
  • Augusti: Bokningen öppnar för nya 16 augusti
  • Vecka 35 startar höstterminen

USM 2025

Föreningens mål är att kunna erbjuda ett lag (20-25 gymnaster) som till våren 2025 tävlar USM alt. motsvarande nivå. I enkätinformationen ser ni de övningskrav som gäller för USM inom samtliga grenar (kraven behöver först uppfyllas under vårterminen 2025). Laget kommer träna tre dagar i veckan och förutsätter hög närvaro. 

Laget tävlar tillsammans under höstterminen 2024, då på minimum nivå 4, för att till våren tävla förberedande tävling inför USM samt USM. Inför USM görs en uttagning av tävlingsuppställningen där föreningens målsättning är att 12 gymnaster tävlar. Vanligt på USM är att tävla mellan 9-12 gymnaster, där kravet oavsett antal är att samtliga deltar i friståendet. Ej tävlande gymnaster inom laget följer med som hejarklack. Samtliga i tävlingsuppställningen deltar i fristående och minst 6 av de gymnasterna tävlar i tumbling respektive trampett.

Bli medlem 
För att bli ny medlem i föreningen, vänligen skriv in er på vår intresselista. Under vecka 32 kommer info att skickas ut och den 16 augusti kommer bokning att öppna. Då är det först till kvarn som gäller! 

Länk till föreningens intresselista för nya gymnast.