COVID-19

COVID-19

Information med anledning av Covid-19, uppdaterat 5 januari: 

Sofia Gymnastikförening följer Folkhälsomyndigheten och Svenska Gymnastikförbundets rekommendationer beträffande Coronaviruset. Vi bedriver därför en anpassad verksamhet i nuläget. 

Alla med även lindriga sjukdomssymptom skall stanna hemma från träning, oavsett om man varit i ett riskområde eller inte. Detta gäller såväl gymnaster som ledare.

Med tanke på rådande restriktioner från Folkhälsomyndigheten i region Stockholm, har Sofia GF:s styrelse tagit följande beslut:

  • Alla gymnaster födda 2004 eller tidigare ska avstå träning till och med 7 februari. Måndagen den 8 februari öppnas träningen upp för gymnaster födda 2002-2004 igen. 
  • Träning med Vuxengruppen ställs in tills vidare.
  • Träning med Styrkan ställs in tills vidare.

På våra träningar kommer följande anpassningar göras:

  • Föreningen följer maxantalet i respektive lokalt vilket har medfört ändrade tider, lokaler samt halverade träningsgrupper för delar av vår verksamhet. 
  • Våra träningar utformas för att minska kroppskontakt mellan såväl gymnaster och ledare. Vi kommer planera med fler stationer, mindre köbildning och lekar som inte innebär kroppskontakt.
  • Gymnasterna ska byta om innan de kommer till träning och inte i hallarnas omklädningsrum.
  • Gymnasterna lämnas och hämtas utanför hallen (utomhus) och föräldrar får vänta på sina barn utomhus och inte inne i entrén/trapphusen vid hallarna.
  • Samtliga medlemmar tvättar händerna/spritar händerna innan och efter träning samt innan eventuell fruktstund. 
  • Gymnasterna ska ha med sig egna märkta vattenflaskor och inte dela med varandra.

Sofia gymnastikförening följer utvecklingen noggrant och dessa rekommendationer kan ändras framöver om nya direktiv kommer.  

Här finner ni Sofia GF:s handlingsplan för Covid-19.
För mer information kring Covid-19, se Folkhälsomyndigheten.

Hälsningar Sofia Gymnastikförenings styrelse, kansli och verksamhetsgrupp