Verksamhetsberättelse, ekonomiskt resultat och budget

Verksamhetsberättelse, ekonomiskt resultat och budget

Riksfyran 2017. Foto: Henric Berggren

På torsdag 19 september kl 18.30 är det årsmöte. Läs mer här. Nedan kan du ta del av verksamhetsberättelse och föreningens ekonomiska resultat för verksamhetsåret 2018/2019 samt styrelsens förslag på budget för verksamhetsåret 2019/2020. Dokumenten är tillgängliga på olika skärmstorlekar och öppnas via länkarna nedan.

Verksamhetsberättelse 2018/2019

Resultaträkning 2018/2019 och förslag på budget 2019/2020

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs

  1. att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år
  2. att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
  3. att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Välkommen på årsmötet!