Gruppindelning hösten 2023

Gruppindelning hösten 2023

Nu har arbetet med höstens grupper dragit igång och gymnaster från 7 år (födda 2016) har fått en enkät via mail som vi ber er besvara. Enkäten rör önskemål gällande sektionsval samt önskad träningsmängd. 

Sista dag att svara på enkäten: 1 maj.

Gymnaster födda 2018-2015 kommer få boka in sig på en grupp vars träningstider och lokal passar inför höstterminen, vilket kan resultera i nya lagkompisar och ledare. Målsättningen är att öppna bokningen under vecka 25, mer info kommer skickas ut på mail. Sammanfattning av datum:

1 maj – Gymnastenkäten ska senast vara besvarad av gymnaster födda 2016 eller tidigare.
Vecka 25 – Info om grupperna skickas ut.
Vecka 25 – Bokning för befintliga medlemmar i Knatte- och Minigrupperna öppnar.
Vecka 33 – Platser för nya medlemmar släpps, allt går via bokningen.

Bokning och grupper läsåret 2023-2024

Samtliga medlemmar behåller sin plats i föreningen inför kommande läsår och vi välkomnar nya medlemmar i mån av plats. Till hösten välkomnar vi gymnaster födda 2018 och tidigare till vår verksamhet.

Bli medlem

För att bli ny medlem i föreningen vänligen skriv in er på vår intresselista: Intresselista gymnast. Hur man bokar in sig på en grupp som ny medlem varierar, läs mer under respektive åldersgrupp. Till hösten har vi ett mycket begränsat antal platser lediga. 

För att kunna starta gymnastikgrupper för de yngre barnen behöver vi föräldrar som ställer upp som ledare. Om du kan tänka dig ställa upp som ledare ges ditt barn förtur i en av höstens grupper. Skicka in din intresseanmälan om att bli ledare här: ​​Intresselista ledare Vänligen ange vem förturen gäller i kommentar så kontaktar vi er.

Barn födda 2018-2017: Knattegrupp 

Medlemmar i våra Knattegrupper bokar in sig själva via vår bokningsfunktion på en grupp vars träningstider och lokal passar under läsåret 2023-2024. Info kring bokningen kommer närmare inpå. Om bokning inte görs under angiven tid släpps platsen vidare till nya medlemmar.

Nya medlemmar: Till våra Knattegrupper kommer vi släppa på med nya medlemmar efter att befintliga medlemmar fått boka in sig under angiven tid, preliminärt under vecka 33.

Barn födda 2016-2015: Minigrupp

Medlemmar i våra Minigrupper bokar in sig själva inför höstterminen via vår bokningsfunktion på en grupp vars träningstider och lokal passar under läsåret 2023-2024. Info kring bokning kommer närmare inpå.

För denna åldersgrupp erbjuder föreningen grupper som tränar en eller två dagar i veckan. Gymnaster som tränat två gånger i veckan under sitt första år som Minigymnast kommer ha förtur att fortsätta med det. Om bokning inte görs under angiven tid släpps platsen vidare till nya medlemmar. 

Nya medlemmar: Till våra Minigrupper har vi ett mycket begränsat antal platser för nya medlemmar kommande läsår. 

Barn födda 2014-2012: Miniorgrupp

Medlemmar i våra Miniorgrupper placeras av föreningen i en grupp enligt de önskemål som angivits i gymnastenkäten samt anpassas efter ålder och tävlingsnivå. Information skickas ut under sommaren. 

Nya medlemmar: Till våra Miniorgrupper har vi ett mycket begränsat antal platser för nya medlemmar kommande läsår. Lediga platser kommer släppas efter att befintliga medlemmar fått boka in sig under angiven tid, preliminärt under vecka 33.

Barn födda 2011-2009: Ungdomsgrupp

Medlemmar i våra Ungdomsgrupper placeras av föreningen i en grupp enligt de önskemål som angivits i gymnastenkäten samt anpassas efter ålder och tävlingsnivå. Information skickas ut under sommaren.

Nya medlemmar: Begränsat antal platser för nya medlemmar inför kommande läsår. Vänligen kontakta kansliet för mer information.

Barn födda 2008-2003: Juniorgrupp

Medlemmar i våra Juniorgrupper placeras av föreningen i en grupp enligt de önskemål som angivits i gymnastenkäten. Information skickas ut under sommaren. 

Nya medlemmar: Begränsat antal platser för nya medlemmar inför kommande läsår, förkunskap krävs. Vänligen kontakta kansliet för mer information.

Vuxengrupp

Föreningen har tre vuxengrupper, en för styrketräning, en för redskapsträning och en för fristående. Medlemmar i våra vuxengrupper kommer få information rörande höstterminen när schemaläggningen är färdig. Återanmälan görs i samband med höstterminens start. 

Nya medlemmar: vänligen skriv in er på vår intresselista så kommer info skickas ut inför terminsstart. Intresselista gymnast.

Alla kan gympa

Medlemmar i vår Alla kan gympa-grupp kommer få information rörande höstterminen när schemaläggningen är färdig. Återanmälan görs i samband med höstterminens start.

Nya medlemmar: Vi kommer ha ett fåtal nya platser lediga för nya medlemmar läsåret 2023-2024. Vänligen kontakta kansliet för mer information.