Gruppindelning hösten 2022

Gruppindelning hösten 2022

Nu har arbetet med höstens grupper dragit igång och gymnaster från 9 år (födda 2013) har fått en enkät via mail som vi ber er besvara. Enkäten rör önskemål gällande sektionsval samt önskad träningsmängd. Vänligen besvara enkäten senast 9 maj. Gymnaster 8 år och yngre kommer få boka in sig på en grupp vars träningstider och lokal passar inför höstterminen, vilket kan resultera i nya lagkompisar och ledare. Målsättningen är att öppna bokningen under vecka 25, mer info kommer skickas ut på mail. Sammanfattning av datum:

9 maj – Gymnastenkäten ska senast vara besvarad av gymnaster födda 2013 eller tidigare.
Vecka 25 – Info om grupperna skickas ut.
Vecka 25 – Bokning för befintliga medlemmar i Knatte- och Minigrupperna öppnar.
Vecka 33 – Platser för nya medlemmar släpps, allt går via bokningen.

Bokning och grupper läsåret 2022-2023

Samtliga medlemmar behåller sin plats i förening inför kommande läsår och vi välkomnar nya medlemmar i mån av plats. Till hösten välkomnar vi gymnaster födda 2017 och tidigare till vår verksamhet.

Bli medlem

För att bli ny medlem i föreningen vänligen skriv in er på vår intresselista: Intresselista gymnast. Hur man bokar in sig på en grupp som ny medlem varierar, läs mer under respektive åldersgrupp. Till hösten har vi generellt ett mycket begränsat antal platser lediga för barn födda 2015 och tidigare.

För att kunna starta gymnastikgrupper för de yngre barnen behöver vi föräldrar som ställer upp som ledare. Om du kan tänka dig ställa upp som ledare ges ditt barn förtur i en av höstens grupper. Skicka in din intresseanmälan om att bli ledare här: ​​Intresselista ledare Vänligen ange vem förturen gäller i kommentar så kontaktar vi er.

Barn födda 2017-2016: Knattegrupp 

Medlemmar i våra Knattegrupper bokar in sig själva via vår bokningsfunktion på en grupp vars träningstider och lokal passar under läsåret 2022-2023. Info kring bokningen kommer lite närmare inpå. Om bokning inte görs under angiven tid släpps platsen vidare till nya medlemmar.

Nya medlemmar: Till våra Knattegrupper kommer vi släppa på med nya medlemmar efter att befintliga medlemmar fått boka in sig under angiven tid, preliminärt under vecka 33.

Barn födda 2015- 2014: Minigrupp

Medlemmar i våra Minigrupper bokar in sig själva inför höstterminen via vår bokningsfunktion på en grupp vars träningstider och lokal passar under läsåret 2022-2023. Info kring bokning kommer närmare inpå.

För denna åldersgrupp erbjuder föreningen grupper som tränar en eller två dagar i veckan. Gymnaster som tränat två gånger i veckan under sitt första år som Minigymnast kommer ha förtur att fortsätta med det. Om bokning inte görs under angiven tid släpps platsen vidare till nya medlemmar. 

Nya medlemmar: Till våra Minigrupper har vi ett mycket begränsat antal platser för nya medlemmar kommande läsår. 

Barn födda 2013- 2011: Miniorgrupp

Medlemmar i våra Miniorgrupper placeras av föreningen i en grupp enligt de önskemål som angivits i gymnastenkäten samt anpassas efter ålder och tävlingsnivå. Information kommer skickas ut under sommaren. 

Nya medlemmar: Till våra Miniorgrupper har vi ett mycket begränsat antal platser för nya medlemmar kommande läsår. Lediga platser kommer släppas efter att befintliga medlemmar fått boka in sig under angiven tid, preliminärt under vecka 33.

Barn födda 2010- 2008: Ungdomsgrupp

Medlemmar i våra Ungdomsgrupper placeras av föreningen i en grupp enligt de önskemål som angivits i gymnastenkäten samt anpassas efter ålder och tävlingsnivå. Information kommer skickas ut under sommaren.

Nya medlemmar: Begränsat antal platser för nya medlemmar inför kommande läsår. Vänligen kontakta kansliet för mer information.

Barn födda 2007- 2003: Juniorgrupp

Medlemmar i våra Juniorgrupper placeras av föreningen i en grupp enligt de önskemål som angivits i gymnastenkäte. Information kommer skickas ut under sommaren. 

Nya medlemmar: Begränsat antal platser för nya medlemmar inför kommande läsår, förkunskap krävs. Vänligen kontakta kansliet för mer information.

Vuxengrupp

Medlemmar i våra vuxengrupper kommer få information rörande höstterminen när schemaläggningen är färdig. Återanmälan görs i samband med höstterminens start. 

Nya medlemmar: Vi kommer ha lediga platser för nya medlemmar till hösten, vänligen kontakta kansliet för mer information.

Alla kan gympa

Medlemmar i vår Alla kan gympa-grupp kommer får information rörande höstterminen när schemaläggningen är färdig. Återanmälan görs i samband med höstterminens start.

Nya medlemmar: Vi kommer ha ett fåtal nya platser lediga för nya medlemmar läsåret 2022-2023. Vänligen kontakta kansliet för mer information.