COVID-19

COVID-19

Information med anledning av Coronaviruset, uppdaterat 29 oktober:

Sofia Gymnastikförening följer Folkhälsomyndigheten och Svenska gymnastikförbundets rekommendationer beträffande Coronaviruset. I nuläget bedriver vi vår verksamhet och styrelsen har tagit beslut om att så länge skolorna är öppna och lokalerna tillgängliga fortsätter vi erbjuda barnen träning. 

Alla med även lindriga symptom på luftvägsinfektion skall stanna hemma från träning, oavsett om man varit i ett riskområde eller inte. Detta gäller såväl gymnaster som ledare.

För att kunna erbjuda fortsatt träning kräver det dock vissa anpassningar. Nu senast med tanke på att de rekommendationer, som innefattar ett maxantal om 50 personer för sammankomster, även innefattar träningslokaler.

Med tanke på de nya restriktionerna Folkhälsomyndigheten och region Stockholm infört den 29 oktober, har Sofia GF:s styrelse tagit följande beslut:

 • Alla gymnaster födda 2004 eller tidigare ska avstå träning till och med 19/11
 • Träning med vuxengruppen ställs in till och med 19/11
 • Träning med ”Styrkan” ställs in till och med 19/11
 • Ungdomar som är födda 2004 eller tidigare och som är ledare/assistenter i föreningen får fortsatt delta som ledare på sina träningar.
 • Samtliga ledare ska se över planeringen för sina grupper så kroppskontakt minimeras i största möjliga mån.

På våra träningar kommer följande anpassningar göras:

 • Våra träningar utformas för att minska kroppskontakt mellan såväl gymnaster och ledare. Vi kommer planera med fler stationer, mindre köbildning, övningar som inte kräver passning och lekar som inte innebär kroppskontakt.
 • Gymnasterna ska byta om innan de kommer till träning och inte i hallarnas omklädningsrum.
 • Gymnasterna lämnas utanför hallen (utomhus) och föräldrar får vänta på sina barn utomhus och inte inne i entrén/trapphusen vid hallarna.
 • Föreningen har köpt in tvål och ledare ser till att gymnasterna tvättar händerna innan och efter träning samt innan eventuell fruktstund. 
 • För träning i specialhall gäller också nya maxantalet med 50 personer i lokalen. Detta medför anpassningar för vissa grupper då vi delar tid med andra Stockholmsföreningar. Vissa träningstider och -lokaler kan påverkas.
 • Gymnasterna ska ha med sig egna märkta vattenflaskor och inte dela med varandra

Sofia gymnastikförening följer utvecklingen noggrant och dessa rekommendationer kan ändras framöver om nya direktiv kommer.  

Här finner ni Sofia GF:s handlingsplan för Covid-19.

För mer information kring Covid-19, se Folkhälsomyndigheten.

Hälsningar Sofia Gymnastikförenings styrelse, kansli och verksamhetsgrupp