Styrelsen

Under årsmötet 24 september valdes föreningens styrelse inför läsåret 2020-2021. Ordförande är Caroline Calland och de valda styrelseledamöterna är Anna Sundin, Annette Falk Jonsson, Clara Skjönberg Zahui, Kai Björck, Miriam Carlberg Larsson samt Mona Helsing. 

Hej, jag heter Anna Sundin!

Jag har varit ledare i föreningen sedan min äldsta dotter började med gymnastik för drygt 7 år sedan. Sedan dess har jag haft grupper från Knatte- till Ungdomsnivå och är detta läsår ledare i Minior 6 och Ungdom 3. 

Det finns så många bra saker med att vara engagerad i en gymnastikförening som Sofia GF att det är svårt att välja en sak. Något jag tycker är extra viktigt är dock att alla ska vara välkomna att utöva gymnastik efter sina egna förutsättningar hos oss. Vår Alla kan gympa-grupp är ett fint exempel på detta, samt att vi har tränings- och tävlingsgrupper. I styrelsen är jag ansvarig för föreningens webbplats samt övergripande arbetsgivarfrågor.

Hej, jag heter Annette Falk Jonsson!

Jag har varit medlem i föreningen sedan 2004 och började som föräldrarassistent i gruppen där min dotter tränade och har sedan dess varit aktiv som ledare och i styrelsen. I nuläget har jag ingen grupp men hoppar in vid behov. Med tre döttrar i föreningen som gymnaster och ledare har gymnastiken blivit en rolig familjeaktivitet.

För mig är det viktigt att föreningen fortsätter med en stor träningssektion med en jämlik och varierad träning för gymnasterna. Jag vill att föreningen fortsätter att rekrytera duktiga och ambitiösa ledare som vill lära sig nytt och utbilda sig.

Hej, jag heter Caroline Calland!

Jag har varit medlem i föreningen sedan 1982. I nuläget hoppar in som ledare när det behövs och har en dotter som tränar i Mini 1.

I styrelsen är jag ordförande och för mig är det viktigt att föreningen fortsätter jobba på att vara inkluderande för alla. Att alla som vill träna gympa är välkomna till oss och att alla som börjar får samma tränings- och utvecklingsmöjligheter.

Hej, jag heter Clara Skjönberg Zahui!

Jag har varit ledare i föreningen i över tio år. Idag är jag ledare för en tävlingsgrupp, tränar i Vuxengruppen och har varit aktiv i föreningen i över 10 år. Det bästa med vår förening är att den är så välkomnande och det finns möjlighet att träna truppgymnastik på det sätt man vill. I styrelsen är jag ansvarig för frågor som rör ledarrekrytering och vår roll som arbetsgivare.

Hej, jag heter Kai Björck!

Jag började i Sofia GF som en glad ledarassistent för nästa 7 år sedan, till vardags jobbar jag som kock. Jag har följt två av mina döttrar genom olika grupper i föreningen och denna termin är jag huvudledare för Mini 6, där min yngsta är aktiv.

I styrelsen där jag också halkade in, försöker jag få lite mer struktur i våra policys för tillfället. Det bästa med vår förening är all positiv energi och engagerade medlemmar. 

Hej, jag heter Miriam Carlberg Larsson!

Jag har varit ledare i Sofia GF sedan 2008 och har tränat både tränings- och tävlingsgrupper i föreningen. Just nu tränar jag Minior 3. Det är fantastiskt att få vara en del i vår förening och sprida gympaglädje och skapa gemenskap. I styrelsen är jag ansvarig för ledarfrågor samt frågor som rör bidrag och stipendier.

Hej, jag heter Mona Helsing!

Jag började som ledare i föreningen 2010 samtidigt som min dotter började med gymnastik. Startade då som föräldrarassistent och var ledare i 8 år och på slutet i en tävlingsgrupp. Nu är det dottern som är ledare i stället och jag är med i styrelsen sen tre år tillbaka. 

Jag tycker det är viktigt att föreningen ska kunna erbjuda både bredd och spets och att våra gymnaster ska stanna länge i föreningen. Det ska finnas plats för både de som vill träna mycket och tävla och de som vill träna mindre och mest för att det är kul. Alla ska erbjudas kvalitativ träning och för att det ska vara möjligt måste vi ha en aktiv ledarerekrytering och tar väl hand om ledare och tränare.